Design thinking – sve što vas zanima!

Upoznajte se sa Design Thinking metodologijom, metodologijom koja omogućava da na kreativan način i kroz rješavanje problema korisnika dođete do novih i inovativnih proizvoda i usluga sa Markom Jevtićem, Executive Producerom u Nordeusu.

Agenda

Agenda

Događaj:m:tel Playground Meetup

Datum: 24.12.2020. godine

Mjesto održavanja:  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwoce2gpz8sHNyamcTvzzyOQpSs4OIoIp3h

Vrijeme održavanja: 18.00 – 19.00 časova

Sadržaj događaja:

Predavanje: Design Thinking – sve što vas zanima!

Opis predavanja:

Kroz predavanje učesnici će imati priliku da se upoznaju sa Design Thinking metodologijom, metodologijom koja omogućava da na kreativan način i kroz rješavanje problema korisnika dođete do novih i inovativnih proizvoda i usluga.

Predavač: Marko Jevtić

Marko je Executive Producer u Nordeusu gde vodi njihovu najuspešniju igru Top Eleven.  Ko-autor je knjige Design Thinking, završio je EMBA Cotrugli poslovne škole i ima LEAD sertifikat Stenford Univerziteta.

Predavač

Marko Jevtić
Marko JevtićNordeus
Marko je Executive Producer u Nordeusu gde vodi njihovu najuspešniju igru Top Eleven. Ko-autor je knjige Design Thinking, završio je EMBA Cotrugli poslovne škole i ima LEAD sertifikat Stenford Univerziteta.

Vidimo se 🙂