Pogledajte šta su Poslonaut i Miracledojo osnivači rekli na drugom Playground meetup-u