Predstavljamo vam Krajina Tours tim

m:tel Playground izazov, mjesto koje okuplja talente – kreativce, dizajnere, programere, akademce, biznis partnere i sve one zainteresovane za tehnološko preduzetništvo, ovih dana aktivno radi sa svojim kreativnim timovima na razvoju njihovih ideja.

Osam vrijednih timova, putem mentorstva i stručnih predavanja obezbjeđenih od eksperata iz kompanije m:tel i ICT- HUB-a iz Beograda, svoje ideje polako pretvara u interesantne poslovne priče.

Kako napreduju i koliko im u tome pomaže m:tel Playground izazov pročitajte u intervjuima koje smo uradili sa njima.
Ovog puta predstavljamo vam jedan potpuno ženski tim – Krajina Tours. A njegove članice su: Milena Ljubičić, Marija Šobot Babić, Sabina Pletikosa i Aleksandra Taševski.

Krajina tours je u osnovi zamišljena kao destinacijska menadžment kompanija koja se bavi kreiranjem i plasmanom turističkih proizvoda i tura na teritoriji Krajine, odnosno receptivnim turizmom. Njihov poslovni model je miks konsaltinga u segmentu razvoja proizvoda, marketinga i namicanja sredstava za razvoj pojedinačnih nosilaca turističke ponude i direktnog rada u sektoru na plasmanu i promociji turističkih proizvoda sa naglasakom na upotrebu informacionih tehnologija u te svrhe.

Recite nam nešto više o vašoj ideji koju razrađujete u okviru m:tel Playground izazova, ali i o timu koji treba da je realizuje. I zašto ste se odlučili krenuti preduzetničkim putem?

Naš poslovni model je miks konsaltinga u segmentu razvoja proizvoda, marketinga i namicanja sredstava za razvoj pojedinačnih nosilaca turističke ponude i direktnog rada u sektoru na plasmanu i promociji turističkih proizvoda sa naglasakom na upotrebu informacionih tehnologija u te svrhe. Kroz m:tel-ov program razvijamo jedan od aspekata našeg ukupnog poslovnog modela, a odnosi se na kreiranje online platforme preko koje će se promovisati Krajina kao trusitička destinacija i vršiti plasman turističkih tura i aktivnosti.

Tim se sastoji od nas četiri dugogodišnje prijateljice, sa višegodišnjim iskustvom u projektnom menadžmentu, marketingu i srodnim poslovima. Od toga polovina tima ima i formalno obrazovanje u turizmu, a druga polovina je radila na poslovima relevantim za ovo što radimo. U skladu sa tim ideja je nastala sa jedne strane zbog naših ličnih aspiracija da se bavimo razvojem turizma, a sa druge strane na bazi prepozante potrebe za ovakvim uslugama na odabranoj teritoriji. A preduzetništvo se iskristalisalo kao jedini okvir u kome to možemo da radimo, a da sebi obezbjedimo egzistenciju radeći posao koji volimo, pod uslovima koji nama odgovaraju.

Šta m:tel Playground pruža startup timovima poput vas i zašto je nešto takvo potrebno našoj zajednici?

Metodološki pristup koji je odabran za program je prije svega prilagođen tehnološkim startapima. U tom kontekstu vidimo da je sadržaj u skladu sa aktuelnom svjetskom praksom u ovom sektoru i da imamo pristup najsavremenijim metodama, pristupima i okvirima, koje koriste uspješni tehnološki preduzetnici. Ipak, ključni moment je to što su nam predavači ljudi koji sami koriste ove metode svakodnevno i koji imaju direktno iskustvo u upotrebi tih metoda za konkretne startape, i to na ovim našim prostorima. Osim toga nema puno teoretisanja i naglasak je na primjeni tehnika i alata na našim konkretnim idejama, tako da smo zahvaljujući tome uradile dosta konkretnih stvari za razvoj naše ideje, i to ne samo na papiru, već u realnom okruženju.

Da li vam Playground Izazov pomaže u realizaciji ideje i na koji način?

Program nam prije svega daje strukturu i vremenski okvir u kome moramo da završimo određene aktivnosti. S obzirom da smo na dnevnoj osnovi preokupirane redovnim poslovima i drugim obavezama, učešće u programu nam nameće da realizacija ovog projekta postane prioritet, pa smo u skladu sa tim značajno intenzivirale rad na realizaciji projekta. Pored toga zbog vremenskog ograničenja i samog lean start-up pristupa, program nam je pomogao da se fokusiramo na konkretne elemente projekta koji su operativno izvodljivi u zadatom okviru, a da do kraja programa možemo da postignemo konkretne rezultate.

Budući da mnogo toga učite kroz predavanja, praktičan rad i razmjenu ideja, kako planirate da iskoristite stečena znanja i iskustva?

Što se tiče znanja i iskustva, sviđa nam se metodološki pristup po kome radimo i mislimo da ga kontinuirano koristimo za razvoj slijedećih faza naše online platforme, ali i konkretnih turističkih proizvoda koje ćemo u dogledno vrijeme da plasiramo preko nje. Ujedno namjeravamo da koristimo ovaj pristup i u radu sa našim klijentima, odnosno drugim nosiocima ponude na razvoju njihovih proizvoda.

Na koji način startupi mogu da doprinesu tehnološkom razvoju i kako vi vidite budućnost startupa u našem okruženju?

Tehnološki startapi imaju ključnu ulogu u brzom odgovaranju zahtijevima tržišta i uopšte konkuretnosti privrede, jer utiču na druge industrijske grane u kojima se nova tehnologija primjenjuje. Pošto nisu opterećeni zaostavštinama uhodanih sistema, imaju mogućnost ekstremno brzog usvajanja i razvoja novih rješenja. S druge strane imaju problematiku manjka finansijskih i ljudskih resursa, posebno u kontekstu ozbiljnog nastupa na globalnom tržištu. Kod nas, to obično vodi ka tome da su naši tehnološki startapi uglavnom fokusirani na primjenu postojeće tehnologije i poznatih rješenja u novom kontekstu. U skladu sa tim treba još puno da se radi na kreiranju preduslova za kreiranje startapa i podršku njihovom razvoju, ali da će svakako biti jedan od ključnih faktora privrednog i društvenog razvoja.

Kakvi su vaši planovi nakon Playground Izazova, kako vidite svoj dalji rad i razvoj?

U našem slučaju, kroz ovaj progam samo započnjemo razvoj ovog dijela naše priče. Nakon ove početne faze, odnosno uspostavljanja i testiranja online platforme u MVP formatu, očekujemo da dobijemo odgovore na neka ključna otvorena pitanja vezano za naše kupce i njihove potrebe. Prva slijedeća faza je razvoj konkretnih tura i aktivnosti za koje u ovoj fazi validiramo tražnju, u kombinaciji sa kontinuiranim unapređenjem sadržaja i promocije turističke ponude. Cilj nam je da dođemo do nivoa da možemo da plasiramo višednevne ture i aktivnosti na terioriji Krajine za strane turiste. Paralelno ćemo raditi na razvoju tehničkih sposobnosti same platforme, sa namjerom da s vremenom imamo destinacijski menadžment softver i mobilnu aplikaciju koja bi imala i neke dodatne funkcionalnosti u odnosu na online portal.