Predstavljamo vam “Sigurnost na prvom mjestu”, tim Playground Izazova 2021.

Našim primjerom želimo da pokažemo da je moguće razvijati svoje ideje i da tako pomažemo razvoju društva

Jovan Novaković, student Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci, smjer Elektronika, njegova koleginica sa smjera Azra Elezović, te Nikola Bursać sa istog fakulteta, smjer Softverski inženjering dio su ovogodišnjeg m:tel Playground izazova, a nihov tim zove se „Sigurnost na prvom mjestu“. Shvativši da dijele slična interesovanja i da mogu različite sfere djelovanja objediniti u jednu funkcionalnu cjelinu baš ta funkcionalna cjelina predstavlja i njihov proizvod koji razvijaju zahvaljujući ovom takmičenju.

O ideji, proizvodu, te utiscima sa m:tel Playground izazova razgovarali smo sa Jovanom Novakovićem.

Opišite nam svoj proizvod?

Osnovni cilj, kao što i sam naziv kaže  „Sigurnost na prvom mjestu“, je da obezbijedimo korisniku uvid u potrošnju, te kontrolu uređaja koji su ostali uključeni u stanu, nezavisno od toga gdje se korisnik nalazi i tako spriječimo pojavu prenapona u domaćinstvu, a samim tim smanjimo mogućnost za pojavu požara. Proizvod se sastoji iz dva dijela: prvi dio predstavlja aplikacija kojom korisnik vrši kontrolu uključenih uređaja odnosno, ima uvid u kompletnu potrošnju električne energije, te šta je sve od uređaja ostalo uključeno dok se drugi dio sastoji od modula, tačnije hardverskog dijela koji je povezan sa razvodnom kutijom gdje se nalaze osigurači i na osnovu tog modula vrši se isključivanje uređaja. Prednost ovog uređaja je što se sve instalira na već postojeće hardverske djelove, te nije potrebno da korisnik posjeduje smart uređaje kako bi ih kontrolisao.

Kako vaš proizvod utiče na unapređenje kvaliteta života digitalizacijom društva korišćenjem IoT tehnologije?

S obzirom na to da se pomoću aplikacije i hardverskog modema mogu kontrolisati uređaji kompletnog domaćinstva, nezavisno koliko je korisnik udaljen od svog stana niti da li se čak nalazi u istom gradu, ovaj proizvod će, prije svega, doprinijeti povećanju sigurnosti pa i samom korisniku smanjiti brigu da li je nešto ostavio upaljeno, te da li će taj isti uređaj izazvati havariju na instalacijama što može dovesti do katastrofalnih posljedica. Dakle, svjedoci smo da živimo u vremenu kada moderne tehnologije doživljavaju eksponencijalan rast, te da ta ekspanzija nije zaobišla ni naše društvo, te na osnovu tih činjenica svakako je neophodno da obezbijedimo određenu sigurnost kako ne bi narušile naše živote.

IoT izazov predstavlja kombinaciju edukacije, biznis i tehničkog mentorstva, kao i rada na konkretnom razvoju prototipa. Koliko vam ovakav program pomaže u realizaciji ideje, razvoju njenog poslovnog i tehničkog koncepta?

Zahvaljujući sesijama kroz koje smo prošli, pored dobre ideje i inženjerskih rješenja, jednako značajnu ulogu igra i sam marketing, te pozicioniranje proizvoda na tržištu, a samim tim i izbor ciljne grupe što je u mnogome doprinijelo razvoju i unapređivanju našeg prototipa, a samim tim i ideje jer smo na osnovu toga naš proizvod još više približili klijentu kao krajnjem korisniku.

Sa m:tel IoT izazova izlazite sa razvijenim prototipom. Kakvi su vaši dalji planovi, kako vidite svoj dalji rad i razvoj?

Nakon m:tel Playground takmičenja naš osnovni cilj je da još više unaprijedimo sam proizvod i tako proširimo ciljnu grupu, što će nas još više lansirati na tržište, te će ono obuhvatati veći broj korisnika. Takođe, želimo da našim primjerom, mladima pokažemo da je moguće razvijati svoje ideje i ako ostanemo ovdje i na osnovu toga da pomognemo razvoju našeg društva pa i same države.