Predstavljamo vam eCollector, tim Playground Izazova 2021.

Želimo olakšati život ljudima

Početkom juna ove godine, kompanija m:tel u saradnji sa ICT HUB-om iz Beograda, pokrenula je još jedan IoT izazov u okviru programa Playground.

Kao i prethodnih godina, ovaj program koji promoviše i podstiče razvoj startap projekata i uopšte zajednice, u decembru ulazi u svoju godišnju završnicu. Ispred nas je Demo dan na kojem će se predstaviti timovi koji su u proteklih par mjeseci vrijedno radili  na izradi i unapređenju svojih ideja. Putem edukativnih sesija i mentorstva, u tome su im pomagali m:tel stručnjaci iz oblasti IoT-ja, kao i spoljni saradnici koji imaju bogato iskustvo kada su u pitanju startapi i moderna i inovativna tehnološka rješenja.

Ko su timovi, kako su se snašli u Playground programu, s kakvim proizvodom će se predstaviti na Demo danu, saznaćete u narednih par sedmica kroz njihovo predstavljanje.

Ove sedmice počinjemo predstavljanjem tima eCollector.

Predstavite se, recite nam nešto o ideji, timu.

Ja sam Bakir Čamdžić, student prve godine Mašinskog  fakulteta. Sa mnom u timu je Faris Šuvalija student Farmaceutskog  fakulteta. U slobodno vrijeme bavimo se inovacijama koje mogu unaprijediti kvalitet življenja.

Opišite nam svoj proizvod?

Ove godine predstavljamo ideju eCollector. To je uređaj koji uz pomoć peltier modula pretvara toplotnu i takozvanu hladnu energiju u električnu. Pod pojmom hladne energije podrazumijeva se  energija niske temperature, ako peć  ima toplotnu energiju, snijeg ima hladnu energiju. Cilj ovog uređaja je štednja energije na način da iskorištavamo višak toplotne energije ili da proizvodimo energiju koristeći razliku temperatura.

Ovaj uređaj može se postaviti na izduvne cijevi automobila, na krov po ljetnom i zimskom periodu te na ostalim mjestima gdje preovladava toplota ili hladnoća.

Budući da se radi o proizvodu koji koristi obnovljive izvore električne energije  moguće je koristiti u dugom vremenskom periodu.

Uređaj prosječno može uštediti između 40 i 55 % energije. Naravno štednja se ogleda u proizvodnji koja zavisi od toga koliko kupac želi proizvesti energije.

Kako vaš proizvod utiče na unapređenje kvaliteta života digitalizacijom društva korišćenjem IoT tehnologije?

Ideja eCollector je bazirana na tome da iskoristi višak toplotne energije koju svako domaćinstvo ili industrija proizvodi tokom svakog dana. Energetsku efikasnost ćemo poboljšati tako što ćemo iskoristiti energiju koju smo dosad uslovno rečeno „bacali“. Korištenjem IoT tehnologije imaćemo uvid u proizvodnju energije i prijedloge za šta je tu energiju najbolje iskoristiti. Dovoljno je postaviti uređaj na određeno mjesto i cijeli proces se odvija između uređaja i aplikacije bez čovjekovog prisustva.

IoT izazov predstavlja kombinaciju edukacije, biznis i tehničkog mentorstva, kao i rada na konkretnom razvoju prototipa. Koliko vam ovakav program pomaže u realizaciji ideje, razvoju njenog poslovnog i tehničkog koncepta?

U prethodnom periodu učestvovali smo na mentorskim sesijama gdje smo uz pomoć mentora koje nam je m:tel omogućio uspjeli da naučimo kako se jedna ideja razvija. Od same ideje pa sve do gotovog proizvoda. Također naučili smo da nekad nije dovoljno samo jednom pokušati nego više puta jer se u tome ogleda uspjeh. Za vrijeme Iot izazova stekli smo nove prijatelje i nova iskustva.

m:tel IoT izazov je odličan koncept za razvijanje ideje i za sticanje novih znanja.

Sa mtel IoT izazova izlazite sa razvijenim prototipom. Kakvi su vaši dalji planovi, kako vidite svoj dalji rad i razvoj?

Nakon Playground izazova planiramo nastaviti rad na eCollectoru te razvijati i neka druga rješenja koja će olakšati život ljudima. Nadamo se da će naš rad i trud biti prepoznat u budućnosti.