Razvoj timova Playground izazova (moduli 1 do 4)

U periodu od 25. januara do danas su održana četiri modula Playground Izazova. Učešće je nastavilo osam timova koji su kroz niz predavanja stekli znanja o razvoju i validaciji ideje te načinima realizacije i učešća na tržistu.

Tema prvog modula bila je Lean Startup metodologija, danas u svijetu startapa opšte prihvaćena metodologija koja omogućava brz razvoj i testiranje poslovnih ideja. Predavač, Sandra Nešić, Program Manager ICT HUB-a, upoznala je učesnike sa osnovama Lean Startup metodologije i kako da je koriste u daljem razvoju svojih ideja. Obzirom da Playground izazov nije program zasnovan na teoriji, učesnicima su prezentovani Business Model Canvas i Value Proposition Canvas kao alati koji se koriste za osnovno koncipiranje ideje, definisanje ključnih segmenata kupaca i prijedloga vrijednost za svaki od definisanih segmenata. Time je i postavljena osnova za naredni modul.

Ključna tema drugog modula bila je validacija poslovne ideje. Na koji način se realizuje proces razvoja kupaca (Customer Development), koji su načini validacije ideje na tržištu, kako se testiraju osnovne pretpostavke te kako se provode eksperimenti kojima se testiraju postavljene pretpostavke učesnicima je objasnio i kroz praktične primjere približio Luka Prišunjak. Učesnici su tokom radionice postavili osnovne pretpostavke čija istinitost ukazuje na realnu izvodljivost njihovih ideja i definisali eksperimente za testiranje pretpostavki. U većini slučajeva prvi korak u testiranju osnovnih pretpostavki jeste intervjuisanje ciljne grupe kupaca. Kao nezaobilazno štivo i osnovu za kreiranje intervjua, Luka je naveo knjigu Mamin test (The Mom Test) koja predstavlja praktičan vodič kako da razgovarate sa potencijalnim kupcima i uvidite da li je vaša poslovna ideja dobra ili ne.

Pored intervjuisanja potencijalnih kupaca postavljene pretpostavke moguće je testirati i izradom minimalno održivog prozivoda – MVP (Minimum Viable Product). Erik Ris (Eric Reis) u svojoj knjizi Lean Startup navodi da je MVP proizvod koji ima tek toliko funkcionalnosti da zadovolji potrebe prvih korisnika, i da pruži dovoljno podataka za dalji razvoj. Šta je MVP, koje vrste MVP-a postoje, kako ga izraditi i koristiti u svrhu testiranja ostvarivosti ideje učesnicima je u okviru trećeg modula predstavio Nemanja Stefanović, osnivač startapa Poslonaut. Pored teorijskog dijela učesnici su imali priliku praktično definisati koju vrstu minimalno održivog proizvoda treba da izrade, a Nemanja im je sugerisao i koje alate danas mogu korisiti za izradu MVP-a.

Četvrti modul učesnike uvodi u svijet online marketinga i objašnjava kako da postave online marketing u službu njihovog startapa. Predavač na četvrtom modulu bila je Jelena Nenadić Mihajlović, projekt koordinator u ICT HUB-u. Prema podacima koji su rezultata istraživanja Digital 2019, 86% populacije BiH je na internetu, a 49% su aktivni korisnici društvenih medija. Kupci su online, a nizom primjera Jelena je učesnicima pokazala na koji način mogu iskoristiti online marketing da svoj prozivod ili uslugu prilbliže korisnicima. Teorijski dio radionice Jelena je posvetila informisanju učesnika o kanalima koje mogu koristiti da grade svoje online prisustvo, a potom je prošla kroz praktične aspekte oglašavanja putem Facebook-a.

U narednom periodu pred timovima je još nekoliko zanimljivih predavanja tokom kojih će više saznati o investiranju u startape, šta investitori očekuju od startapa kao i na koji način pripremiti prezentaciju i kvalitetno prezentovati svoju ideju.