m:tel Playground – kako donijeti dobru odluku u biznisu?

Donošenje odluka u startapu

Pogledajte

Pogledajte razgovor sa Bojanom Popićem, stručnjakom za inovacije i razvoj poslovanja, koji je iskustvo stekao radeći u startapima širom svijeta vodeći odjeljenja razvoja, kontrole kvaliteta, podrške, prodaje i marketinga.

Bitna tema svakog startapa – donošenje odluka.

Vođenje startapa prepuno je izazova i odluka koje treba donijeti. Problemi u pristupu donošenju odluka od strane osnivača mogu kreirati uska grla, a pri tome odnosi između osnivača, odnos osnivača prema odlukama i odnosi prema drugim ljudima u timu i okruženju, mogu da olakšaju ili otežaju proces donošenja odluka, te mogu biti odlučujući faktor uspješnosti ili neuspješnosti startapa. U tom kontekstu izuzetno je važno dobro postaviti i regulisati odnose između osnivača, definisati uloge, ovlaštenja i odgovornosti, ali  i razumjeti koje odluke i ko treba da ih donosi (od najkompleksnijih i presudnih, do svakodnevnih operativnih),  i u koje odluke treba uključiti koga u startapu. Dodatno važno je znati šta osnivači moraju da znaju i treba da rade sami, a za šta i kako treba da angažuju dodatne ljude.

Iskustvo je stekao između ostalog kao kofounder i CTO ecommerce kompanije TrioCoreCorp i vlasnik agencije Eklekta za web develoment, marketing i savjetovanje. Vodio je razvoj proizvoda, prodaju i kros-funkcionalne timove za crowd based smart marketing and promotional experience app u EYCrowd, Inc. i na ekstenziji za Ohanah event management system u Beyounic. Pored toga ima interesantno iskustvo u Content insights AD koji je kasnije spojen sa Smartocto odnosno uvid u upravljanje u slučaju spajanja kompanija.

Bojan će nam dati odgovore  i na pitanja poput: Zašto je krucijalno imati strategiju donošenja odluka i donositi ih svjesno i namjerno? Kako prepoznati da li na odluku treba da potrošimo 2 minuta ili 2 dana? Kako osnivači da podijele odgovornost donošenja odluka? Kako donositi informisane odluke? Kako donositi odluke za koju poziciju zapošljavati? Kako donositi odluke koga zaposliti? Šta kada se zaglavite, ko će vam pomoći? Kako predvidjeti posljedice neke odluke?