m:tel Playground – Digitalizacija narudžbi i dostave za restorane

Razgovaramo sa Željkom Bošnjakom, iz BiteBell platforme za automatizaciju narudžbi i dostave hrane za restorane o izazovima i koristima online platformi i sistema za narudžbe i dostavu hrane za restorane, online takmičenju za kupce.

Sve veći je udio platformi za naručivanje i dostavu, koji restoranima ali i drugim preuzećima iz drugih sektora nudi kompletnu uslugu od narudžbe do dostave, a nastaju i novi poslovni modeli, poput virtuelnih kuhinja.

Ovi trendovi pred restorane stavljaju nove izazove vezane za uključivanje dostave kao jednog od kanala distribucije, a posebno dostave preko platformi za naručivanje.

  • Koji su to izazovi i koje su koristi od automatizacije ovih procesa za restorane?
  • Šta restorani mogu i trebaju da urade kako bi bili uspješni u online takmičenju za kupce?
  • Kuda vode trendovi online naručivanja i dostave?

Odgovore na ova pitanja dati će nam suosnivač Bitebell, platforme za automatizaciju sistema narudžbi i dostave hrane preko online platformi za restorane, Željko Bošnjak, sa kojim razgovaramo u okviru mtel Playground meetup-a.

Željko je stručnjak za digitalni marketing u restoranskoj industriji kao i kreator digitalnih rješenja za restorane, povezivanje sa kupcima i upravljane sistemima narudžbi preko online servisa za dostavu. Ujedno je i suvlasnik dva atraktivna virtuelna prehrambena brenda LOHA i El Camion loco, u okviru NOM Kitchens.

Pogledajte video: