Saznajte nivo digitalne zrelosti vašeg preduzeća

Kompanija m:tel, kroz projekat m:tel Playground, u saradnji sa Centrom za digitalnu transformaciju Privredne komore Republike Srpske, realizuje program podrške kreiran specijalno za mala i srednja preduzeća. Program ima za cilj podršku digitalizaciji poslovanja malih i srednjih preduzeća.

Učešće u programu će vam omogućiti:

  • Procjenu trenutnog nivoa digitalne zrelosti uz pomoć besplatnog alata u formi upitnika koji vam odmah pruža odgovor o trenutnom nivou digitalizacije

  • Edukaciju uz pomoć specijalno kreiranog priručnika koji će vam pružiti sve potrebne informacije, savjete i alate kako bi mogli da oblikujete digitalni poslovni model

  • Jačanje kapaciteta kroz niz obuka koje će vam pružiti eksperti u oblasti digitalne transformacije

Alat za procjenu digitalne zrelosti

Alat za procjenu digitalne zrelosti je jednostavan upitnik uz pomoć koga možete da provjerite koliko je vaše preduzeće u toku sa primjenom digitalne transformacije, digitalizacije i aktuelnim trendovima u poslovanju. Upitnik se sastoji od 31 jednostavnog pitanja, proces popunjavanja traje oko 10 minuta, a unosom odgovora ćete brzo dobiti uvid u to koliko je kompanija digitalno zrela, rezultate koji će odmah biti poslati na datu elektronsku adresu, kao i preporuke i savjete za unapređenje poslovanja, pripremljene od strane eksperata za digitalnu transformaciju.

SAZNAJTE NIVO DIGITALNE ZRELOSTI